Formátum-választás: 

1.

Szerző:Katus László
Cím:Sokszólamú történelem : Katus László válogatott tanulmányai és cikkei / [ ... szerk. Nagy Mariann, Vértesi Lázár] ; [kiad. a PTE BTK Történelem Tanszékcsoport]
Megjelenés:Pécs : PTE BTK Történelem Tanszékcsoport, 2008
Fizikai jellemzők:461 p. ; 25 cm
Megjegyzések:"A kötetet Katus László 80. születésnapja alkalmából válogatta össze, és jelentette meg ... a PTE BTK Történelem Tanszékcsoport." A 63274 lelt. sz. példány a szerző dedikációjával
Tartalom:1., A mezőgazdaság tőkés fejlődésének főbb vonásai az Osztrák-Magyar Monarchia délszláv területein (megj.: Történelmi Szemle, 1960.3-4. 354-401. p.)-- 2., A keleteurópai iparosodás és az "önálló tőkés fejlődés" kérdéséhez (megj.: Történelmi Szemle, 1967.1. 1-45. p.) -- 3., A monarchia közös piaca (megj.: Magyar Tudomány, 1989. 10-11. 808-820. p.) -- 4., Szállítási forradalom Magyarországon a 19. században (megj.: In: Barta Gábor Emlékkönyv. Szerk. Lengvári István. Pécs, 1996. 385-393. p.) -- 5., Saint-simonisták Magyarországon: Az Osztrák-Magyar Államvasúttársaság szerepe a magyar gazdaságban 1914 előtt (megj.: In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Szerk. Ormos Mária. Budapest, 2003. 196-204. p.) -- 6., A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon a 19. században (megj.: Történelmi Szemle, 1980. 2. 270-288. p.)-- 7., Magyar nemzetiségi politika 1790-1848 (megj.: Társadalmi Szemle, 1987. 5. 59-68. p.) -- 8., Deák és a nemzetiségi kérdés (megj.: In: Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. Szerk. Balogh Elemér és Sarnyai Csaba Máté. Szeged, 2005. 9-18. p.) -- 9., Kossuth és a nemzetiségi kérdés (megj.: In: Kossuth Lajos "a magyarok Mózese". Szerk. Hermann Róbert. Budapest, 2006. 45-74. p.) -- 10., Egy kisebbségi törvény születése (megj.: Régió, 1993. 4. 99-128. p.) -- 11., Deák Ferenc és a horvát kiegyezés (megj.: In: Deák és utódai. Magyar igazságügyi miniszterek 1848/49-ben és a dualizmus korában. Pécs, 2004. 45-72. p.) -- 12., A Tisza kormány horvát politikája és az 1883. évi horvátországi népmozgalmak (megj.: Századok, 1958. 5-6. 644-684. p. és 1959. 2-4. 303-334. p.) -- 13., Szlovák politikai és társadalmi élet Budapesten a dualizmus korában (megj.: In: A pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Szerk. Gyáni Gábor és Pajkossy Gábor. Budapest, 1999. 137-151. p.) -- 14., A történelmi emlékezet kritikus elemei a Kárpát-medence népeinél (megj.: Európai Szemmel, 1998. 1-2. 60-69. p.) -- 15., Báró Eötvös József (megj.: In: Nagy képes milléniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Budapest, 1999. 222-226. p.) -- 16., Baross Gábor (megj.: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk. Szentpéteri József. Budapest, 2003. 124-128. p.) -- 17., Wekerle Sándor -- 18., Az Annales a történettudomány elvi és módszertani kérdéseiről (megj.: Századok, 1969. 5-6. 1118-1126. p.) -- 19., Fernand Braudel (megj.: In: Braudel, Fernand: A mindennapi élet struktúrái: a lehetséges és lehetetlen. Budapest, 2004. 11-14. p.) -- 20., Henri Pirenne (megj.: In: Pirenne, H.: A középkori gazdaság és társadalom története. Budapest, 1983. 11-32. p.) -- 21., "Meghallani a sokszólamú zenét, az emberi történelmet" : Élettörténeti interjú Katus Lászlóval / Bódy Zsombor, Cieger András (megj.: Századvég, 2007. 3. 123-172. p.)
Hozzáférés:Elérhető a PTE Egyetemi Könyvtár kijelölt termináljain
Eredet:A 63274 lelt. sz. példány Ormos Mária ajándéka A 370215 lelt. sz. péld. Tóth József könyvtárából
Megjegyzések:Bibliogr. a lábjegyzetekben
ETO jelzet:943.9(081) 940(081) 930.1(092)(081)
ISBN:978 963 642 225 7
Földrajzi nevek:Magyarország történet 19. század Hungary History 19th century.
Tárgyszavak:Magyarország története, újkor Európa története, újkor Gazdaságtörténet, Magyarország, újkor Életrajz, történetíró Tanulmányok
Egyéb nevek:Nagy Mariann (1965-) Vértesi Lázár Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Történelem Tanszékcsoport
Internet cím:Teljes szöveg
Kölcsönzések száma:

394

LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
Tudásközpont 1. em. Helytörténet PC 8227Csak helyben használható00
InternetPTE DigitáliaKönyvtári terminálon olvasható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet 93/99 TörténelemPC 8587Csak helyben használható00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönzéssel helyben használható00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Csak helyben használható00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Egyetemi Levéltár93/99 TörténelemEL 184Csak helyben használható00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - olvasóterem93/99 Történelem943.9 K 27Zárástól nyitásig kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc943.9 Magyaro. tört.943.9 K 27Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár - szabadpolc943.9 Magyaro. tört.943.9 K 27Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár93/99 Történelem943.9 K 27Kölcsönözhető00