Formátum-választás: 

1.

Videók:
Cím:Iskola a társadalmi térben és időben / [közread. a] Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola
Megjelenés:Pécs : PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, 2010-
Fizikai jellemzők:ill. ; 22 cm
Gyakoriság:Rendszertelenül
ISSN:2062-1558
Tartalom:5., 1., Két városka egy térség szélén. (p. 11-36.) / Forray R. Katalin, Kozma Tamás. - 2., A bölcsesség nyomában. (p. 39-50.) / K. Farkas Claudia. - 3., Dunántúli arisztokraták a kalksburgi jezsuita kollégiumban és a bécsi Theresianum gimnáziumában a dualizmus korában. (p. 51-71.) / Rébay Magdolna. - 4., Gimnáziumi és reáltanodai tanárképezdék a dualista kor kezdetén. (p. 72-82.) / Patyi Gábor. - 5., Schultz Imre népiskolai reálolvasókönyvének didaktikai felépítése német nyelvű olvasókönyvek tükrében. (p. 83-103.) / Méreg Martin. - 6., Nők részvétele az emancipációs művelődési mozgalmakban a dualizmus kori Magyarországon. (p. 104-113.) / Kereszty Orsolya. - 7., A testvérkapcsolatok ábrázolása Fényes Adolf festészetében. (p. 114-129.) / Támba Renátó. - 8., A tehetségmentés szerepe Harsányi István munkásságában. (p. 133-143.) / Kattein-Pornói Rita. - 9., Olvasókörök szerepe az iskolán kívüli közismereti képzésben, a 20. század első felében. (p. 144-154.) / Szóró Ilona. - 10., Oktatáspolitika a Kádár-korszakban: az 1961-es iskolareform és annak korrekciója. (p. 155-164.) / Darvai Tibor. - 11., Az úttörőmozgalom szimbollikája. (p. 165-181.) / Somogyvári Lajos. - 12., Herbart, az állami hatalom kiszolgálója? (p. 182-195.) / Bicsák Zsanett. - 13., Biográfia-autobiográfia. Montágh Imre életrajzainak olvasata elé. (p. 196-209.) / Pénzes Dávid. - 14., Iskolai eredményesség intézményi szemmel. (p. 2123-226.) / Bander Katalin, Galántai Júlia. - 15., Néhány iskolai konfliktus. (p. 227-235.) / Papp László. - 16., Az iskolázottság térszerkezetének változása 2001 és 2011 között. (p. 236-249.) / Híves Tamás. - 17., A nyelvi hátrány "maradványtünetei" felnőttkorban. (p. 250-266.) / Verebélyi Gabriella. - 18., Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások fejlesztése és pályaorientáció. (p. 267-276.) / Borbély-Pecze Mariann. - 19., Az orosz szakos bölcsészdiploma piacképességéről: kihívások, tapasztalatok. (p. 277-290.) / Nagy Péter. - 20., Szervezet születik. Cigány/roma szakkolégiumok szervezetkutatása. (p. 291-310.) / Galántai László
6., 1., Cselekedtetés és/vagy munka az 1950-es években a magyar gyógypedagógiában. (p. 13-27.) / Gál Anikó. - 2., A tanulás joga - zsidó diákok kizárása Olaszországban (1938). (p. 28-42.) / K. Farkas Claudia. - 3., Az 1958-as szovjet iskolareform. (p. 43-59.) / Somogyvári Lajos. - 4., Az iskolák és a helyi társadalmi egyesületek kapcsolata a 20. század közepén, a vidéki agrártársadalomban. (p. 60-74.) / Szóró Ilona. - 5., A reformpedagógia történetének új megközelítése a 21. század perspektívájából: "a káosztól az egységen át a sokféleségig". (p. 75-92.) / Vincze Beatrix. - 6., Általános iskola alsó tagozatos diákok táblagépes óráinak interakció-elemzése. (p. 95-110.) / Antal Péter. - 7., A fiatalok zenéhez való viszonyának elemzése a nemek szerint. (p. 111-135.) / Bakacsi Zaita. - 8., Vajdasági magyar kisebbség általános- és középiskolás diákjainak internethasználati szokásainak vizsgálata. (p. Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter. - 9., Összevont osztályok közössége az aprófalvas kisiskolákban. (p. 153-168.) / Laki Tamásné. - 10., Nézetek vizsgálata a fogyatékos tanulókról tanárjelöltek körében. Viszonyulás az integrációhoz. (p. 169-185.) / Nagyné Klujber Márta. - 11., úton a középfokú oktatás felé - Köznevelési Hídprogramban résztvevő kaposvári tanulók szövegértési teljesítménye, különös tekintettel a tanulási problémákkal küzdőkre. (p. 186-206.) / Pékné Sinkó Csenge. - 12., A hazai pedagógiai szakfolyóiratok és szakirodalom a tudománymetria színpadán. (p. 207-224.) / Sipos Anna Magdolna. - 13., A francia nyelv tanítása tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára általános iskolában. (p. 227-243.) / KIss Attiláné. - 14., A tanmedencétől a világbajnoki címig - tehetséggondozás napjainkban. (p. 244-253.) / Kovács Zsófia. - 15., Jelnyelvi műhely. (p. 254-260.) / Nagy Péter, Szálteleki Péter, Gellért Lívia. - 16., Konfliktuspedagógia. (p. 261-276.) / Németh Zsolt
Megjegyzések:Bibliogr. tanulmányonként
ETO jelzet:37.014.3(082)
Tárgyszavak:Neveléstudomány Oktatásügy Iskola Tanulmányok
Egyéb nevek:Pécsi Tudományegyetem. Bölcsészettudományi Kar. Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola
Számozás:2009. (2010)
Állományadatok:2009. Megj.: 2010 . - 230 p. ; 22 cm
2011-2012/1. Megj.: 2013 . - 330 p. ; 21 cm
2011-2012/2. Megj.: 2013 . - 280 p. ; 21 cm
5. Megj.: 2015 . - 310 p. ; 21 cm
6. Megj.: 2015 . - 276 p. ; 21 cm
LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
Tudásközpont 2. em. szabadpolc37 Pedagógia370 I 742009Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc37 Pedagógia370 I 742009Csak helyben használható00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc37 Pedagógia370 I 742011-20121Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc37 Pedagógia370 I 7420156Csak helyben használható00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc37 Pedagógia370 I 745Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc37 Pedagógia370 I 7420155Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc37 Pedagógia370 I 7420156Kölcsönözhető00
Tudásközpont 2. em. szabadpolc37 Pedagógia370 I 742011-20122Kölcsönözhető00

E-folyóiratok - E-könyvek