Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

Cím:PhD tanulmányok / szerk. Ádám Antal ; [kiad. a] Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája
Megjelenés:Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2004-
Fizikai jellemzők:23 cm
Gyakoriság:Évente
ISSN:1785-5535
Tartalom:1. 1., Gyermekek a háborúban / Csapó Zsuzsanna. - 2., A magyar igazságszolgáltatási szervezet reformja / Deák Péter. - 3., Társadalmi jelenségek és folyamatok mérhetősége a rendőrségi munka minőségének fejlesztése szemszögéből / Egri Gábor, Pinczésné Kiss Klára. - 4., A hatékony közigazgatás - A New Public Management és a magyar reformfolyamatok / Fábián Adrián. - 5., Az új adatvédelmi törvény elé / Jóri András. - 6., Az ideális társasági szerződés / Metzinger Péter. - 7., Európai médiapolitika és médiaszabályozás a digitális korban / Polyák Gábor. - 8., A büntetőeljárás megindításának egyes elméleti problémái / Sléder Judit. - 9., Az egyenlőséghez való jog és a diszkrimináció-tilalom megjelenése a Magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában / Tilk Péter. - 10., A kormányzat ellenőrzése és a kormányzati hatalom korlátozása Magyarországon és Romániában / Veress Emőd
2. 1., A rendőrségi kommunikáció csiszolatlan gyémántjai / Daubner Gabriella. - 2., Erőforrás-kezelés a rendőrségi munkában / Egri Gábor. - 3., Különleges eszközök, bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés / Fóti Gábor. - 4., A kábítószeres befolyásoltság alatt történő gépjárművezetés orvosszakértői bizonyításának nehézségei / Fülöp Zoltán. - 5., Az EU-csatlakozás hatása a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szerepére és feladataira / Hetesy Zsolt. - 6., Környezetvédelmi büntetőjog az Európai Unióban (Ausztria és Spanyolország) / Hornyik Zsuzsanna. - 7., A regionális (megyei) kriminalisztikai azonosító laboratóriumok kialakulása és helyzete az EU-csatlakozás küszöbén / Horváth Gézáné. - 8., A svájci kantonális közigazgatás, a közvetlen demokrácia és az Európai Unió / Janza Frigyes. - 9., Sértetti jogok, kötelezettségek az új büntetőeljárás-jogi törvény tükrében / Kemény Gábor. - 10., Az agresszió és az erőszakos bűncselekmények összefüggései / Király Edina. - 11., Áttekintés a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményekről / Kiss Szabolcs. - 12., Ajelzőlámpa és a balesetmegelőzés / Major Róbert. - 13., A településfejlesztés első lépései egy társadalmi hatásvizsgálat tükrében / Pinczésné Kiss Klára. - 14., A gyanú és a megalapozott gyanú jelentősége a büntetőeljárásban / Sléder Judit. - 15., Gyakorló rendőri szemmel a családon belüli erőszakról / Sövényházy Edit. - 16., A pénzmosás jogi szabályozásának nemzetközi vonatkozásai / Szendrei Ferenc. - 17., Az adatkezelés és az adatvédelem néhány rendőrségi vonatkozása, különös tekintettel a közterületi térfigyelő kamerarendszerekre és működtetésükjogi kereteire / Tiborcz János. - 18., Női agresszió és bűnelkövetés / Torma Albert. - 19., Európa / Varró László. - 20., Az európai bűnügyi rendőri együttműködés aktuális kérdései / Vida András
3. 1., Néhány gondolat bizonyos alapjogok kommunikációs jogi jellegéről / Drinóczi Tímea. - 2., A jogalkotó kárfelelőssége a magyar jogrendben / Fábián Adrián. - 3., Application of International Law as Applicable Law under the Second Sentence of Art 42(1) in ICSID Arbitration / József Bulcsú Fenyvesi. - 4., Gondolatok az orvos polgári jogi felelőssége köréből / Gősi Georgina. - 5., Az elektronikus pénz, pénzeszköz és az elektronikus pénzkibocsátó szakosított hitelintézet fogalma a hazai jogrenszerben / Gutmann Klára. - 6., Austria and the European Union / Karoliny Eszter. - 7., A vezetők magánjogi felelőssége az Egyesült Államok és Magyarország társasági jogában / Kelemen Dániel. - 8., A gyámi, gondozói tanácsadók szerepe a gyermekvédelem rendszerében / Képíró Angéla. - 9., Joggal való visszaélés a társasági jogban / Metzinger Péter. - 10., Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerepe az EK környezeti politikájában és Magyarország részvétele az Ügynökség munkájában / Pánovics Attila. - 11., A hitbizományokra vonatkozó jogi szabályozás Spanyolországban / Peres Zsuzsanna. - 12., A csődbüntettről / Rákosfalvi Rita. - 13., A globalizáció hatása a versenyjogi együttműködési megállapodásokra / Sükösd Péter. - 14., Küzdelem a szociális kirekesztés ellen, avagy "romának" lenni Írországban / Szabó Krisztina. - 15., Versenyjogi szabályozás és jogalkalmazás az elektronikus hírközlés vonatkozásában / Tóth András. - 16., Adatvédelem és/vagy nyilvánosság : Az egykori állambiztonsági iratok kezelése Németországban / Trócsányi Sára. - 17., A hozzáadottérték-adózás (ÁFA) szabályozási problémái / Varga Katalin. - 18., Románia kormányzati rendszeréről : az államfő helye az államszervezetben / Veress Emőd
4. 1., Nyomozás, vizsgálat - a büntető eljárásjogi kodifikáció tükrében / Bócz Endre. - 2., Reflections on organised crime / Daubner Gabriella. - 3., Információs deficit a rendészetben / Egri Gábor. - 4., A napi tételes pénzbüntetés bevezetésének előzményei / Györgyi Kálmán. - 5., A büntetőeljárás szükségtelen eleme : acélhoz kötött bizonyíték elve / Hetesy Zsolt. - 6., Morál és jog helye a rizikótársadalomban / Irk Ferenc. - 7., Vázlatrajz a magyarországi kriminalisztika helyzetéről a XXI. század kezdetén / Katona Géza. - 8., A családon belüli erőszak elleni fellépés büntetőjogi lehetőségei / Kemény Gábor. - 9., Biztonság és bűnözés Európában / Kerezsi Klára. - 10., Gondolatok a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításáról / Kiss László. - 11., Kernpunkte der Regelung des Raubes im deutschen Strafgesetzbuch / Kiss Szabolcs. - 12., A fiatalkori erőszakos bűnözés másféle megközelítése a latens bűnözési vizsgálatok szempontjából / Korinek László. - 13., Da sich europäisierende ungarische Strafrecht / Kőhalmi László. - 14., Ilyenek voltunk : A renszerváltozás előtti állambiztonsági tevékenység törvényességének helyzetéről / Pajcsics József. - 15., A közéletben dolgozó nők szerepe a közbiztonság erősítésében / Pinczésné Kiss Klára. - 16., Jogorvoslatok a magyar büntetőeljárás nyomozási szakaszában / Sléder Judit. - 17., Élménypedagógia a bűnmegelőzésben / Sövényházy Edit. - 18., Gondolatok a roma kisebbség és a rendőrség viszonyáról / Szabó Krisztina. - 19., Az alapjogok gyakorlati értéke a jogrendben / Szigeti Péter. - 20., A polgári engedetlenségről / Szikinger István. - 21., Az általános és az egyedi bűnmegelőzés Integrációja : (Németország - Kronach) / Szilágyiné Bay Lujza. - 22., Kis magyar táblatörténet - tanulságokkal / Tóth Mihály. - 23., Paradigmaváltás a kriminalisztikában? / Tremmel Flórián. - 24., Bűnözés és bűnüldözés az Európai Unióban / Vida András
5. 1., Kizárólag személyesen gyakorolhatja-e az egyesület természetes személy tagja az Etv-ben meghatározott jogait? : (Észrevételek a legfelsőbb Bíróság 2/2005. KJE. számú jogegységi határozatához) / Benke József. - 2., A költségvetés jellegzetességei az Európai Unióban és néhány tagországban / Ercsey Zsombor. - 3., A Magyar Köztársaság alkotmányi szintű alapjogi és alapjogvédelmi rendszerének születése / Farkas Gergely. - 4., A gyermekpornográfia büntetőjogi szabályozása, valamint megelőzése és üldözése Magyarországon, illetve Svájcban / Gelányi Anikó. - 5., "Adatalany" a betegágyon" - Az információs társadalom és az adatvédelmi felelős / Ifju Bernadett. - 6., A fogvatartottak kapcsolattartása Komárom-Esztergom megyében és Hajdú-Bihar megyében / Jancsák Ramóna. - 7., A jogalkotási folyamat nyilvánosságának, valamint a jogszabályokhoz való hozzáférés lehetőségeinek áttekintése az elektronikus információszabadságról szóló törvény kapcsán / Karoliny Eszter. - 8., A részvénytársaság Magyarországon / Kelemen Dániel. - 9., Possible Solutions to Fight Domestic Violence within the Hungarian Legal Order with Reflections to the Spanish System / Gábor Kemény. - 10., A menekültügyben bekövetkezett változások Magyarország uniós csatlakozása okán / Miskolczi Orsolya. - 11., The European Parliament as a litigant before the European Court of Justice / Ágoston Csanád Mohai. - 12., Az elektronikus hitelesítés Magyarországon / Nagy Zsolt. - 13., A külföldiek vadásztatásának áfa-problémái / Németh Mariann
6. 1., A fogyasztók Janus arcú megtévesztése / Bozsik Brigitta. - 2., A kommunikációs jogokról / Buday-Sántha Andrea. - 3., Nemzetközi jogi védőháló a menekült gyermekek oltalmára / Csapó Zsuzsanna. - 4., A népi demokrácia kialakulása és legitimása Magyarországon / Eördögh Dávid. - 5., Tax Exemption for the Minimum of Subsistence / Zsombor Ercsey. - 6., Az alapjogok védelme az Októberi Alkotmányban / Farkas Gergely. - 7., Az Országos Rádió és Televízió Testületről / Hajas Barnabás. - 8., Az Enron botrány üzleti jogi kérdései / Kecskés András. - 9., A gyám szerepe a gyermekvédelmi szakellátásban / Képíró Angéla. - 10., Az oktatási jogok biztosára vonatkozó jogi szabályozásról / Kocsis Miklós. - 11., Az úriszék büntetőbíráskodási gyakorlata a XVIII-XIX. században / Kovács Eszter. - 12., Az Európai Parlament és az együttműködési eljárás / Mohay Ágoston. - 13., A takarékszövetkezetekről / Moizs Attila. - 14., Két újabb kísérlet a képviseleti jog egységesítésére / Nemessányi Zoltán. - 15., A körhinta-csalás / Németh Mariann. - 16., A tanúkihallgatással és a hatósági tanúk alkalmazásával összefüggő változások / Rákosfalvi Rita. - 17., A Prümi Szerződés : Kitörés a hozzáférhetőségi csapdából? / Stauber Péter. - 18., A gyógyszerpiaci párhuzamos kereskedelemről / Sükösd Péter. - 19., A rendőrség és az önkormányzatok kapcsolata / Szabó Henrik
7. 1., Adalékok ajogosulti késedelem "paradoxonához" egy eti igmatikus Digesta-töredék alapján / Benke József. - 2., The tendencies of state immnunity and state Iiability in Hungary - past, present and future / Borbás Beatrix. - 3., The Problem of "Foreign Body in the Body" in the System of Medical Malpractice / Dávid Lilla. - 4., A katona anyagi büntetőjogi aspektusai / Hautzinger Zoltán. - 5., Links between prisoners and the outside world in Hungary and some other EU countries / Jancsák Ramóna. - 6., Ármeghatározás a római adásvételnél / Jusztinger János. - 7., A Sarbanes-Oxley Act és a felelős vállalatirányításjogi kérdései / Kecskés András. - 8., Örökbefogadás itthon és külföldön / Képíró Angéla. - 9., A doktori képzés szabályai és gyakorlata Magyarországon / Kocsis Miklós. - 10., A szabálysértési jog alakulása / Kovács Mónika. - 11., A közös politikai meggyőződés, mint a frakcióalapítás egyik feltétele az Európai Parlamentben / Mohay ágoston. - 12., A semmisségi panasz és a felülvizsgálat a francia és a magyar hüntetőeljárásban / Nagy Mariann. - 13., Közbeszerzés Athénhan és Rómában középítkezésekkel kapcsolatos szerződések az ókorban / Soós Adrienn. - 14., The effect of globalisation to EC competition law: from Wood Pulp's extraterritoriality principle to conflicts with the US in the feld of antitrust enforcement / Sükösd Péter. - 15., Happy birthday Louise Brown! A művi megtermékenyítés harminc éve, jelentésárnyalatai a történelem, az orvosi jog és az etika szemszögéből / Szekeres Diána. - 16., Szolgálati találmányok szabályozása a magyar jogrendszerben / Vass Orsolya. - 17., Az embriók feletti rendelkezési jog és a reprodukciós szabadság magyar és külföldi kontextusban / Zeller Judit
8. 1., Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikájáról / Bencsik András. - 2., A peres eljárások ésszerű időtartamának egyes kérdései, különös tekintettel a bíróságok kárfelelősségére / Borbás Beatrix. - 3., A poligráfos vizsgáló / Budaházi Árpád. - 4., "Idézőlevéltől a telefonig." A tanúidézés 110 éve / Csányi Csaba. - 5., A Biztonsági Tanács szerepvállalása a fegyveres konfliktusok által sújtott gyermekek védelméért folytatott nemzetközi küzdelemben / Csapó Zsuzsanna - 6., Die Zustellung in der Europischen Union in Zivil- und Handelssachen / Dalnoki Zsolt. - 7., The Role of the Probation Service in Crime Prevention / Dávid Lilla. - 8., Alapvető jogok és kötelességek a szabálysértési törvényben / Erdődy Gyula. - 9., A kartelifelügyelet "karrierje" a hőskortól napjainkig / Kaszás Ágnes Roxán. - 10., Felelős vállalatirányítás az Egyesült Királyságban, Németországban és Franciaországban / Kecskés András. - 11., A gyermek és a televízió / Képíró Angéla. - 12., A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata / Kis Mónika Dorota. - 13., A felsőoktatási autonómia érvényesülése a felsőoktatási törvény néhány rendelkezésének tükrében / Kocsis Miklós. - 14., Az egészségügyi szolgáltatóknál kijelölt adatvédelmi felelősök működése a gyakorlatban / Madarászné Ifju Bernadett. - 15., A takarékszövetkezetek fejlődési irányai / Moizs Attila. - 16., A színvédjegyek / Nathon Natalie. - 17., Az Európai Unió szerepvállalása Koszovóban / Németh Csaba. - 18., Az erőszakos jellegű hivatali bűncselekmények előkészülete / Rákosfalvi Rita Bettina. - 19., The distinguishment of lobby and influence peddling / Rózsa Piroska. - 20., Better Regulation - An Overview / Schieszler Tamás. - 21., A Code civil és a nők / Szappanyos Melinda. - 22., A jogi segítségnyújtás nemzetközi és magyar gyökerei, ajelen kihívásai / Szekeres Diána. - 23., A főispáni beiktatások protokollja és retorikája Baranya vármegye példáján keresztül a XIX-XX. században / Várszegi Zsófia
9. 1., A német magánjogi dogmatika egy örökzöld kérdése: Szerkesztőbizottság culpa in contrahendo-e a lehetetlen szolgáltatás elvállalása? / Bán Dániel. - 2., A fogyasztóvédelem hazai intézményrendszeréről / Bencsik András. - 3., A reményvétel irodalmi forrásai / Benke József. - 4., A gyermekek jogainak megjelenése a különbözőjogszabályokban, valamint a gyermekjogi ombudsmani tevékenység szükségessége / Bényey Noémi. - 4., A csoportos keresetindítás intézményesülése a magyar jogrendben / Berta Alíz. - 5.,A koszovói válsághoz vezető történelmi, politikai, gazdasági és társadalmi okok / Böröcz Miklós. - 6., "Egy ellenállóbb társadalom felé, avagy jogalkotás és szubszidiaritás a közösségi polgári védelem területén / Dalnoki Zsolt. - 7., A pártfogói tevékenység Európában / Dávid Lilla. - 8., Some Major Issues of Value Added Tax / Ercsey Zsombor. - 9., A szabálysértési jog Németországban és Magyarországon / Erdődy Gyula. - 10., A fogyatékosság fogalmának változása a paradigmaváltás tükrében / Hadi Nikolett. - 11., Tradíció és modernizáció. Az angol szerződési jog az '50-es '80-as években Lord Denning munkássága nyomán / Illés István. - 12., Interpretatio Judaica / Juhász Zita. - 13., Észrevételek a feléntúli sérelem római jogi forrásaihoz (CJ. 4. 44. 2, CJ. 4. 44. 8) / Jusztinger János. - 14., "Kartellevolúció" Magyarországon, avagy út a kriminalizálás felé / Kaszás Ágnes. - 15., Társaságirányítási rendszerek Európában: Az egyszintű és a kétszintű irányítási modell / Kecskés András. - 16., Nyelvi és mesterséges-intelligencia technológiák a jogi informiatikában / Kilián Imre. - 17., Az egészségügyi adat védelme a bírósági gyakorlatban / Madarászné Ifju Bernadett. - 18., Heterogenesis / Moizs Attila. - 19., Volt egyszer egy Ahtisaari terv. A nemzetközi közösség változó álláspontja a koszovói függetlenség kérdésében / Németh Csaba. - 20., Fille der anwaltlichen Wahrnehmung der pathologischen Trunkenheit / Rákosfalvi Rita. - 21., Sources of human right to water I. International conventions / Szappanyos Melinda. - 22., Municipalities as Reflected iii the Parliarnentary Debates of 1867-1886 / Várszegi Zsófia. - 23., Defining the Terms: Exonym and Endonym. Standardization of Geographical Names in the United Nations / Vogl Márk
10. 1.,A magyarországi médiaszabályozás újrastrukturálása a kormányváltás után / Bárándy Alíz. - 2., Békéltető testületek a fogyasztói jogérvényesítében / Bencsik András. - 3., A késedelmes eljárási cselekmények szankcionálása - Preklúziós rendelkezések a német polgári perrendtartás 1976. évi novellájában / Czoboly Gergely. - 4., A nő, mint "tipikus áldozat" és mint "tipikus tettes" / Császár Kinga. - 5., Észrevételek a haszonkölcsön megszűnéséről egy paulusi Digesta-fragmentum alapján (Paul. D. 13.6.17.3) / Csoknya Tünde. - 6., A végkielégítések különadóját érintő országgyűlési és alkotmánybírósági döntésekről / Csőzik László. - 7., Az önkéntesség európai éve 2011 és egy civil kezdeményezés a közösségi polgári védelem területén / Dalnoki Zsolt. - 8., A globalizmus és a szellemi örökség relációja / Eisenbeck Helga. - 9., A személyi jövedelemadó fejlődési irányai / Ercsey Zsombor. - 10., A szabálysértés jogintézményének alakulása Magyarországon / Erdődy Gyula. - 11., Az uniós jog hatása a hazai kartellfelderítésre / Kéryné Kaszás Ágnes Roxána. - 12., Computerized deep parsing of legal texts / Kilián Imre. - 13., Unterbringungsrecht - Rechte der Psychischkranken / Kovács Kinga. - 14., Kettős mérce az Európai Unió kisebbségvédelmi politikájában / Nagy Noémi. - 15., A közbeszerzési jogorvoslat néhány alapvető kérdése a joggyakorlat tükrében / Pfeffer Zsolt. - 16., Az Európai Unió veszélyes anyagokat használó ipari létesítményekre, és ipari létesítmények veszélyes hulladékaira vonatkozó szabályozási területei a tiszai cianid-katasztrófa és az ajkai vörösiszap-ömlés tükrében / Putnoki Zsuzsanna. - 17., Az oszmán államigazgatás alapjai és kiépülése a korai oszmán korban / Rácz Attila. - 18., Which human rights should he respected on the Korean peninsula? / Szappanyos Melinda. - 19., A fogyasztói jogérvényesítés és a fogyasztóvédelem cxtrajudiciális eszközei / Szekeres Diána. - 20., Uniós csatlakozásunk hatása a magyar környezetjogi felelősség szabályozására / Szemenyei Balázs. - 21., Az Alkotmánybíróságnak a helyi népszavazásra és a helyi népi kezdeményezésre vonatkozó döntéseiről / Tábit Renáta. - 22., Grenzüberschreitende Arbeítnehmerüberlassung in der EU unter besonderer Berücksichtigung der Uberlassung aus MOE-Staaten in die Bundesrepublik Deutschland / Wallat Judith Mária
11. 1.,A büntetőeljárás nyilvánossága az Amerikai Egyesült Államokban (p. 9-34.) / Antal Dániel. - 2., A magyarországi médiaszabályozás két éve (p. 35-58.) / Bárándy Alíz. - 3., A fogyasztóvédelem hazai szervezetének alakulásáról (p. 59-78.) / Bencsik András. - 4., A magáncsőd intézménye és a természetes személyek adósságrendezési eljárása hazánkban (p. 79-102.) / Bódis Richárd. - 5., A prenatális genetika diagnosztika etikai és jogi vonatkozásai (p. 103-128.) / Bódis-Szili Réka, Gradwohl Csilla. - 6., Legálisan tartózkodó harmadik országbeli családtagok jogállása az uniós jogban és a magyar jogban (p. 129.160.) / Bojcsev Gabriella. - 7., Az egységes per koncepciójának feladása a magyar polgári eljárásjogban (p. 161-176.) / Czoboly Gergely. - 8., Szavatossági igények kártérítési köntösben (p. 177-212.) / Csöndes Mónika. - 9., Az adózás alkotmányosságáról (p. 213-240.) / Ercsey Zsombor. - 10., A szabálysértési jog szankciórendszerének változásai a jogintézmény kialakulásától napjainkig (p. 241-270.) / Erdődy Gyula. - 11., From deity to the symbol of the state: the constitutional status of the tenno, the Emperor of Japan (p. 271-304.) / Farkas Gergely. - 12., A magyarországi városfejlődés jellemzői a honfoglalástól Mohácsig (p. 305-338.) / Fekete Gábor Lajos. - 13., A tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekménye 339-360.) / Gyaraki Réka. - 14., A társaságok elsődleges letelepedésének kérdése a román jogban az európai jog tükrében (p. 361-376.) / Kokoly Zsolt. - 15., Az iszlám vallás és jog története (p. 377-396.) / Merki Ágnes. - 16., A társadalmi öngondoskodás felelőssége a zsidó-keresztény kultúrakörben (p. 397-420.) / Mondovics Napsugár. - 17., Trading in illegal counterfeits in Eastafrica: an anti-money laundering (aml) dilemma (p. 421-432.) / Joseph Gichane Mwangi. - 18., A változásban lévő médiapiac szabályozási nehézségei (p. 433-458.) / Németh Ádám. - 19., A veszélye üzemek kockázatcsökkentésének jogi támogatása (p. 459-478.) / Orbán József. - 20., A korrekció lehetőségei és határai a közbeszerzési jogban (p. 479-496.) / Pfeffer Zsolt. - 21., Az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás kihívásai (p. 497-516.) / Putnoki Zsuzsanna. - 22., A költségvetési csalásról (p. 517-534.) / Rákosfalvi Rita. - 23., A németországi rendészeti felsőoktatásról (p. 535-552.) / Szabó Andrea. - 24., The Development of the European Union's policy on State aid to public service broadcasting - cases leading to revision of policy (p. 553-578.) / Klára Szalay. - 25., Az egyházi oktatás magyarországi története a ratio Educationissal bezáróan (p. 579-606.) / Tihanyi Miklós. - 26., Az Európai Unió migrációs politikájáról (p. 607-632.) / Töttős Ágnes. - 27., Szakértés és justizmord (p. 633-648.) / Várdai Viktória Jáde. - 28., Past endangered - Conditions and legal environment of archaeological sites in the event of armed conflict (p. 649-671.) / Virág Judit Kata
12. 1.,A nyomozás titkossága és nyilvánossága (p. 7-36.) / Antal Dániel. - 2., "Cuius esset periculum?" Veszélyviselés szerződés-, illetve rendeltetésellenes használat esetén a római commodatumnál (p. 37-60.) / Csoknya Tünde Éva. - 3., The definition of 'accomplice' in VAT fraud, developed by the judgements of the European Court of Justice, and its effect on Hungarian legal practice (p. 61-90.) / Tamás Felsmann. - 4., A Bayes módszerek jogi alkalmazásáról (p. 91-114.) / Orbán József. - 5., A pénzügyi jog és a pszichológia kapcsolatáról (p. 115-144.) / Pfeffer Zsolt. - 6., Bankrott in Deutschland und in Österreich (p. 145-170.) / Rita Rákosfalvi. - 7., A házassága és a család fogalma az európai tartási rendeletben (p. 171-180.) / Simon Károly László. - 8., The development of the educational policy of the European Union (p. 181-200.) / Andrea Szabó. - 9., Az Európai Unió vámjogának ellenőrzési rendszere (p. 201-226.) / Szendi Antal. - 10., Beszámítási képességet vizsgáló szakvélemények értékelése a büntetőeljárásban (p. 227-246.) / Várdai Viktória Jáde
13., 1., A házasságról, családról és a gyámságról szóló 1952. ébvi IV. törvény, valamint a poglári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény családjogi könyve házassági vagyonjogi rendelkezéseinek összehasonlítása. (p. 7-42.) / Adamkó Adrienn. - 2., Az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés anyagi és eljárásjogi problémái. (p. 43-56.) / Antal Dániel. - 3., A nők "munkajogi" jogállása a dualista korszakban Somogy vármegyében. (p. 57-80.) / Császár Kinga. - 4., A védő szerepe a büntetőeljárásban - a védő, mint bűnpártoló? (p. 81-122.) / Erdődy Gyula. - 5., Felelősség a mesterséges intelligencia által okozott károkért. (p. 123-158.) / Eszteri Dániel. - 6., Gondolatok a nyomatékos gyanú hiányának hatásáról - a ius puniendi relativizálódása tükrében - a törvényes közvádra. (p. 159-184.) / Gergi-Horgos Lívia. - 7., A kiráály helye az Árpád-kori államszervezetben. (p. 185-204.) / László Balázs. - 8., OKtatás, nevelés az iszlámban. Jogi iskolák, egyetemek, jogászképzés. Muzulmán nők az oktatásban. (p. 205-230.) / Merki Ágnes. - 9., Helytállás az előtársaság által vállalt kötelezettségekért. (p. 231-250.) / Mohai Máté. - 10., A magyar vallási egyesületek múltjáról. (p. 251-268.) / Mondovics Napsugár. - 11., Az uniós polgárok petíciós jogának gyakorlása a személyek szabad mozgásának korlátozása esetén. (p. 269-284.) / Nagy Zita. - 12., Tanúvédelem. (p. 285-308.) / Nyitrai Endre. - 13., Agónia és születés, a szuverenitás lépcsőfokai 1919-től a Török Köztársaság kikiáltásáig. (p. 309-332.) / Rácz Attila. - 14., Die Vergangeheit und die Gegenwart des Konkursverbrechens. (p. 333-358.) / Rita Rákosfalvi. - 15., Közösségi agrárpolitika. (p. 359-388.) / Szendi Antal. - 16., Bűnügyi statisztika és a bűnüldöző szervezet teljesítményértékelése - avagy hatékony-e, ami "objektív"? (p. 389-422.) / Vári Vince
14., 1., A művészet normativitása és alapvető jogi intézményei. (p. 7-32.) / Cseporán Zsolt. - 2., A nyomozások fejlődése a magyar rendőrségen, az első bűnvádi perrendtartás előtt. (p. 33-54.) / Girhiny Kornél. - 3., Gertrúd királyné merénylőinek büntetése a ius regium rendszerében. (p. 55-72.) / László Balázs. - 4., Az abortusz vallási és jogi nézőpontból. (p. 73-90.) / Merki Ágnes. - 5., Önkéntesség és magánadományozás tíz magyarországi szervezet működésében. (p. 91-118.) / Mondovics Napsugár. - 6., Helyi sajátosságok a megyei jogú városok vagyoni típusú adókkal kapcsolatos adópolitikájában. (p. 119-136.) / Soós Adrienn. - 7., A pénzhamisítás egyetemes jogtörténete. (p. 137-155.) / Tóth Dávid
15., A gyónási titok / Bendes Ákos ; pp. 7-22. - Az adatvédelem számítástechnikai bűnözéssel összefüggő aktuális kérdései - Adatvédelmi kérdések a Budapesti Egyezmény 2. Kiegészítő Jegyzőkönyv Tervezetével kapcsolatban / Gáti Balázs ; pp. 23-58. - Parlamenti fegyelmi jog / Kühár Noémi Marianna ; pp. 59-75. - A helyi önkormányzatokat érintő változások a koronavírus világjárvány kapcsán / Nyikos Bettina ; pp. 77-106. - A perkoncentráció megvalósulásának biztosítékai a polgári perben / Projics Nárcisz ; pp. 107-123. - Gyermekek az emberkereskedelemben / Ripszám Dóra ; pp. 125-136. - A Boko Haram internethasználatának evolúciója / Serbakov Márton Tibor ; pp. 137-153. - Az Európai Unió Bírósága esetjogának az igazságügyi hatóság autonóm fogalmára gyakorolt hatása / Szijártó István ; pp. 155-172. - A termőföld védelme az Alkotmánybíróság gyakorlatában / Varga Zoltán ; pp. 173-187.
Hozzáférés:Szabadon elérhető a PTE Digitália elektronikus könyvtárban
Gyűjtemény:Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Könyvtára (ET 3359, ET 3360, ET 3361, ET 3363, ET 4008, ET 4009, ET 4010, ET 4383, ET 4384, ET 4385, ET 4386)
ETO jelzet:34: 378.245(082)
Tárgyszavak:PhD képzés Jogi tanulmánykötet Képzés, doktori ájkhiva 2012, 2014(13), 2016(14)_Szm, 2021(15)
Egyéb nevek:Ádám Antal (1930-2020) (jogász) Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Doktori Iskola
Számozás:1.- (2004-)
Internet cím:Teljes szöveg (1. köt.)
Teljes szöveg (2. köt.)
Teljes szöveg (3. köt.)
Teljes szöveg (4. köt.)
Teljes szöveg (5. köt.)
Teljes szöveg (6. köt.)
Teljes szöveg (8. köt.)
Teljes szöveg (9. köt.)
Teljes szöveg (10. köt.)
Teljes szöveg (7. köt.)
Teljes szöveg (11. köt.)
Teljes szöveg (12. köt.)
Teljes szöveg (13. köt.)
Teljes szöveg (14. köt.)
Teljes szöveg (15. köt.)
Kölcsönzések száma:

109

Állományadatok:1. Megj.: 2004. - 487 p.
2. Megj.: 2004. - 380 p.
3. Megj.: 2005. - 513 p.
4. Megj.: 2005. - 331 p. Tanulmányok Finszter Géza 60. születésnapjára
5. Megj.: 2006. - 488 p.
6. Megj.: 2007. - 528 p.
7. Megj.: 2008. - 471 p.
8. Megj.: 2009. - 600 p.
9. Megj.: 2010. - 643 p.
10. Megj.: 2011. - 528 p.
11. Megj.: 2012. - 671 p.
12. Megj.: 2013. - 246 p.
13. Megj.: 2014. - 422 p.
14. Megj.: 2016. - 155 p.
15. Megj.: 2021. - 187 p.
LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
PTE Egyetemi Levéltár34 JogtudományEL 5249Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár34 JogtudományEL 4658Csak helyben használható00
PTE ÁJK Szociológia Tanszéki Csoport16 30951Csak helyben használható00
PTE ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék2 30881Csak helyben használható00
PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék3 65771Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogi Informatikai Csoport41 1411Csak helyben használható00
PTE ÁJK Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék42 991Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék5 34651Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék6 15771Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék7 54551Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék8 69741Csak helyben használható00
PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék9 80901Csak helyben használható00
PTE ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Tanszék91 15761Csak helyben használható00
PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék10 54551Csak helyben használható00
PTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszéki Csoport12 36551Csak helyben használható00
PTE ÁJK Családjogi és Szociális Jogi Tanszéki Csoport13 17051Csak helyben használható00
PTE ÁJK Római Jogi Tanszék14 46201Csak helyben használható00
PTE ÁJK Filozófia Tanszéki Csoport18 49181Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tsz.20 33441Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék8 70113Csak helyben használható00
PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék9 81513Csak helyben használható00
PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék10 55333Csak helyben használható00
PTE ÁJK Idegennyelvi Lektorátus11 21023Csak helyben használható00
PTE ÁJK Családjogi és Szociális Jogi Tanszéki Csoport13 17143Csak helyben használható00
PTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszéki Csoport12 37103Csak helyben használható00
PTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszéki Csoport14 46243Csak helyben használható00
PTE ÁJK Filozófia Tanszéki Csoport18 49493Csak helyben használható00
PTE ÁJK Szociológia Tanszéki Csoport16 31423Csak helyben használható00
PTE ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Tanszék91 16393Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogi Informatikai Csoport41 1903Csak helyben használható00
PTE ÁJK Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék42 1213Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék61 723Csak helyben használható00
PTE ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék2 31003Csak helyben használható00
PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék3 67933Csak helyben használható00
PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék4 41673Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék6 16273Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék5 35043Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék7 54683Csak helyben használható00
PTE ÁJK Szociológia Tanszéki Csoport16 31432Csak helyben használható00
PTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék9 81552Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék7 54692Csak helyben használható00
PTE ÁJK Családjogi és Szociális Jogi Tanszéki Csoport13 17152Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék6 16282Csak helyben használható00
PTE ÁJK Római Jogi Tanszék14 46252Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék8 70122Csak helyben használható00
PTE ÁJK Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék42 1222Csak helyben használható00
PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék10 55372Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék61 972Csak helyben használható00
PTE ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Tanszék91 16402Csak helyben használható00
PTE ÁJK Filozófia Tanszéki Csoport18 49682Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék5 35052Csak helyben használható00
PTE ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék2 31012Csak helyben használható00
PTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszéki Csoport12 37092Csak helyben használható00
PTE ÁJK Idegennyelvi Lektorátus11 21082Csak helyben használható00
PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék4 41702Csak helyben használható00
PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék3 67952Csak helyben használható00
PTE ÁJK Jogi Informatikai Csoport41 1912Csak helyben használható00
PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék3 68094Csak helyben használható00
PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék4 41984Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék5 35114Csak helyben használható00
PTE ÁJK Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék2 31074Csak helyben használható00
PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék6 16364Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 40089Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 400913Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 401013Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 43832Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 43847Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 43858Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 438610Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 33591Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 33605Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 33616Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktár34 JogtudományET 336311Csak helyben használható00
InternetPTE Digitália4Internet elérhető00
InternetPTE Digitália6Internet elérhető00
InternetPTE Digitália7Internet elérhető00
InternetPTE Digitália11Internet elérhető00
InternetPTE Digitália12Internet elérhető00
InternetPTE Digitália13Internet elérhető00
InternetPTE Digitália8Internet elérhető00
InternetPTE Digitália9Internet elérhető00
InternetPTE Digitália10Internet elérhető00
InternetPTE Digitália14Internet elérhető00
InternetPTE Digitália1Internet elérhető00
InternetPTE Digitália2Internet elérhető00
InternetPTE Digitália3Internet elérhető00
InternetPTE Digitália5Internet elérhető00
InternetPTE Digitália15Internet elérhető00
Tudásközpont RaktárC 854521Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34/35 JOGTUDOMÁNY340-A P 505Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 505Kölcsönözhető00
PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék34 Jogtudomány3 68805Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 505Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 501Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 501Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 501Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 502Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 502Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 502Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 503Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 503Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 503Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 504Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 504Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-A P 504Kölcsönözhető00
Tudásközpont Raktár4 41241Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc340-E F 594Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 506Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 506Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 506Kölcsönözhető00
Tudásközpont RaktárC 854502Kölcsönözhető00
Tudásközpont RaktárC 854512Kölcsönözhető00
PTE Társadalomtudományi Szakkönyvtár340 P 681Kölcsönözhető00
PTE Egyetemi Levéltár34 JogtudományEL 1195Csak helyben használható00
PTE Egyetemi Levéltár34 JogtudományEL 1182Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 507Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 507Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 507Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 508Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 508Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 508Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 509Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 509Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 509Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5010Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5010Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5010Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5011Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5011Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5011Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5012Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5012Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5012Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5013Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5013Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5013Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5014Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5014Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5014Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5015Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5015Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 5015Kölcsönözhető00
Rekordok letöltése1