Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

Videók:
Cím:Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére / szerk. Nochta Tibor, Fabó Tibor, Márton Mária ; [kiad. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]
Megjelenés:Pécs : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013
Fizikai jellemzők:615 p., 1 t. : ill. ; 24 cm
Tartalom:1., Lehetetlenség - tévedés - szerződésértelmezés. (p. 15-34.) / Bán Dániel. - 2., A szerzőt illető kizárólagos jogok a versenyjog szemszögéből. (p. 35-46.) / Barta Judit. - 3., Arbitration and basic rights: movement from contractual theory to jurisdictional theory. (p. 47-78.) / Alexander Bělohlávek. - 4., A római jog "vívmányai" és az acquis (communautaire). (p. 79-100.) / Benke József. - 5., Szerzői jogi jogharmonizációs irányok a XXI. század Európai Uniójában. (p. 101-126.) / Bércesi Zoltán. - 6., A megbízási szerződés sajátos vonásai. (p. 127-144.) / Bíró György. - 7., Joghatóság versus állami immunitás a XXI. században. (p. 145-162.) / Burián László. - 8., Fogyasztóvédelem a szellemi alkotások területén. (p. 163-170.) / Csécsy György. - 9., Választottbíróság és nemzetközi magánjog. (p. 171-204.) / Csehi Zoltán. - 10., A következménykárokról. (p. 205-226.) / Csöndes Mónika. - 11., Áttekintés a mezőgazdasági terménykereskedelem szerződési viszonyai körében kialakult jogvitákról. (p. 227-246.) / Fabó Tibor. - 12., A joggal való visszaélés szerepe az Európai Unió jogában. (p. 247-254.) / Harmathy Attila. - 13., Az érévnytelenség speciális szabályozása az értékpapírjog területén. (p. 255-264.) / Harsányi Gyöngyi. - 14., Notes on the European Union's Brussels-I "Recast" Regulation. (p. 265-28.) / Peter Hay. - 15., Az örökbefogadás változásáról az új Családjogi Könyv tükrében. (p. 283-300.) / Katonáné Pehr Erika. - 16., Tanulmány a gazdasági magánjog interdiszciplináris szemléletéért Kecskés László professzor 60. születésnapjának tiszteletére. (p. 301-322.) / Kecskés András. - 17., A közös európai adásvételi jog alkalmazása. (p. 323-336.) / Kisfaludi András. - 18., 18., A támogatási szerződés fogalmáról. (p. 337-352.) / Kovács Bálint, Németh Kinga. - 19., CESL - az európai szerződési jogi harmonizáció új iránya. (p. 353-368.) / Kovács Kolos. - 20., Altruizmus vagy felelősség jogalkotással okozott kárért? (p. 369-378.) / Lábady Tamás. - 21., A fedezetelvonó szerződések a polgári és fizetésképtelenségi jogban. (p. 379-388.) / Márton Mária. - 22., Az állam kártérítési felelőssége és állami immunitás. (p. 389-404.) / Menyhárd Attila. - 23., Jog. Tudomány. Jogtudomány?. (p. 405-430.) / Metzinger Péter. - 24., Jogharmonizáció a gyakorlatban. (p. 431-452.) / Miskolczi Bodnár Péter. - 25., A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházásáért való felelősség szabályozásának alakulása és bírói gyakorlata. (p. 453-468.) / Mohai Máté. - 26., A gazdasági-pénzügyi válságra reagáló jogalkotói és jogalkalmazói intézkedések a kölcsönszerződések területén. (p. 469-482.) / Nagy Éva. - 27., A magánjogi menedzsefelelősségről. (p. 483-506.) / Nochta Tibor. - 28., Alapvetések a támogatási szerződés kapcsán. (p. 507-520.) / Papp Tekla. - 29., A szövetkezeteket érintő kihívásokkal kapsolatos reflexiók. (p. 521-528.) / Prugberger Tamás. - 30., Verschiedene letzte Worte. (p. 529-542.) / Sólyom László. - 31., Családjogi és/vagy gyermekvédelmi jogviszony. (p. 543-552.) / Somfai Balázs. - 32., A szerződésszegés általános szabályairól. (p. 553-560.) / Tamás Lajos. - 33., Választottbírói semlegesség és pártatlanság a XXI. században (külkereskedeli viták területén). (p. 561-574.) / Várady Tibor. - 34., Külső minták hatásai az új Polgári Törvénykönyvben. (p. 575-588.) / Vékás Lajos. - 35., Jogösszehasonlító ecsetvonások az angol birtokjoghoz. (p. 589-608.) / Visegrády Antal. - 36., A szuverenitás-felfogás változásai az európai integráció sodrában. (p. 609-615.) / Vörös Imre
Gyűjtemény:Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Könyvtára (ET 3858)
Megjegyzések:Bibliogr. a lábjegyzetekben
ETO jelzet:34(082)
ISBN:978-963-642-559-3
Személynevek:Kecskés László (1953-)
Testületnevek:Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Tárgyszavak:egyetemi oktatók f.1.2.54
Földrajzi nevek:Pécs
Tárgyszavak:PTEKK/13 Jogi Emlékkönyv Polgári jog ájkhiva
Egyéb nevek:Nochta Tibor (1958-) Fabó Tibor Márton Mária Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktárET 3858Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet 34 JogtudományPC 9297Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E K 29Kölcsönözhető00
Rekordok letöltése1 

E-folyóiratok - E-könyvek