Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

Cím:Tanulmányok Bodnár Imre egyetemi adjunktus tiszteletére : emlékkötet / szerkbiz. Kőhalmi László [et al.] ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar]
Megjelenés:Pécs : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2014
Fizikai jellemzők:525 p. : ill., részben színes ; 23 cm
Tartalom:A visszaesés szabályozása a hatályos magyar büntetőjogban / Bodnár Imre ; pp. 10-16. - Criminal responsibility of legal persons in Iran / Hassan Alipour ; pp. 17-20. - A zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatás gyakorlati kérdései / Antal Dániel ; pp. 21-27. - Losonczy István értékelméletéről / Ádám Antal ; p.. 28-34. - Észrevételek a kábítószer-fogyasztás ismételt önálló tényállásként történő értékelésével kapcsolatosan / Bartkó Róbert ; pp. 35-44. - A közvád alapján folyó büntetőeljárás előzményei és kifejlődése Magyarországon / Béli Gábor ; pp. 45-51. - Védői jelenlét az elsőfokú büntetőperben / Bérces Viktor ; pp. 52-59. - A közlekedési bűncselekmények nyomozása, kiemelt figyelemmel az új kriminalisztikai eszközök és módszerek alkalmazására / Bíró Gyula ; pp. 60-74. - Qisás for Children in Iran: a Socio-Criminological Approach / Mojgan Amrollahi Byouki ; pp. 75-85. - Az ideológia eluralkodása a büntetőjog területén / Csizmadia Tamás ; pp. 86-102. - Az ittas állapot megítélése a Csemegi-kódex alapján, Angyal Pál megállapításainak tükrében / Deres Petronella ; pp. 103-109. - Kraniometria, kriminálstatisztika, kriminálgeográfia a XIX.-XX. század fordulóján Magyarországon / Domokos Andrea ; pp. 110-115. - A nyomozóhatóság és az ügyész határozatainak jogerőképessége / Elek Balázs ; pp. 116-121. - A helyi önkormányzatok helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatai az új önkormányzati törvény alapján / Fábián Adrián ; pp. 122-127. - The criminal protecticon of defence counsel and other lawyers in the criminal procedure / Csaba Fenyvesi ; pp. 128-134. - A társadalom kontrollmechanizmusa / Finszter Géza ; pp. 135-146. - Forgiveness and Retaliation in Islamic Criminal Justice / Rahim Foroughi Nik ; pp. 147-151. - The European Union and the electronic civil service -projects, intentions- / Fülöp Péter ; pp. 152-156. - A büntetések szabályozása Magyarország Új Büntető Törvénykönyvében / Gál István László ; pp. 157-191. - Die Kriegsverbrecherprozesse in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerstralrechts / Gilbert Gornig ; pp. 192-204. - Gondolatok a kriminalisztikai azonosításról / Haiitzinger Zoltán ; pp. 205-209. - Korlátozható-e a hallgatás joga a büntetőeljárásban? / Herke Csongor ; pp. 210-220. - Female criminality / Oksana Ilchenko ; pp. 221-222. - The JIT's story / Tamás Jávorszki ; pp. 223-229. - Az európai büntetés-végrehajtási jog alapelvei / Juhász Zsuzsanna ; pp. 230-240. - A hajóparancsnok státusza, büntetőjogi felelőssége (Jogtörténeti elemzés) / Kajtár István ; pp. 241-247. - A sportolók és a sportszakemberek jogállásáról / Katzirz Béla, Tamás Lajos ; pp. 248-255. - A vállalatfelvásárlások motivációi / Kecskés András ; pp. 256-268. - Még egyszer a büntethetőségi korhatár leszállításáról / Kiss Szabolcs ; pp. 269-277. - Stellionatus a XVIII. századi és korábbi magyar jogban / Korsósné Delacasse Krisztina ; pp. 278-285. - The Fight against Financing Terrorism: New Challanges and Developments in Hungarian Law / Gabor Kovács, Péter Nyitrai ; pp. 286-308. - Einige Gedanken über die Korruption / László Kőhalmi ; pp. 309-318. - A kriminálpszichológia európai gyökerei / Kulcsár Gabriella ; pp. 319-326. - Gedanken über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union / Sándor Madai ; pp. 327-334. - Nyitott kérdések a pótmagánvádas eljárásban / Makai Lajos ; pp. 335-341. - Meghiúsult remények: bűncselekmény és bűnösség az új Büntető törvénykönyvben / Mészáros Ádám ; pp. 342-348. - A büntetlenség vége - Konferencia a büntető-igazságszolgáltatás korrupció elleni fellépéséről / Miskolczi Barna ; pp. 349-353. - A büntetőjog feladatáról (német és magyar szakirodalmi áttekintés alapján / Nagy Ferenc ; pp. 354-361. - A számítógépes hálózatok, a terrorizmus új színtere / Nagy Zoltán András ; pp. 362-370. - A terrorista csoport bizonyítása a bűnszervezet megállapításának bírósági gyakorlatára figyelemmel / Neparáczki Anna Viktória ; pp. 371-378. - Néhány gondolat a büntetőeljárás gyorsításáról a francia és a magyar megoldások alapján / Pápai-Tarr Ágnes ; pp. 379-387. - A magisztrátusi korrupció (zsarolás) büntetőjogi megítélése a köztársaságkori Rómában / Pókecz Kovács Attila ; pp. 388-395. - Az elöljáró parancsa, mini büntethetőségi akadály / Sántha Ferenc ; pp. 396-402. - "Bin Laden ist tot und General Motors lebt? - der schleichende Wiedereinzug von Rache und Vergeltung in den Mittelpunkt von Organisationen und dessen unabsehbare Folgen / Philipp Schneider ; pp. 403-415. - Az ENSZ Közgyűlésének terrorizmussal foglalkozó határozatai / Stauber Péter ; pp. 416-429. - Az adócsalás elleni nemzetek feletti küzdelem / Szilovics Csaba ; pp. 430-436. - The Regulation of Counterfciting in the Hungarian Criminal Law / Dávid Tóth ; pp. 437-443. - A bűnszervezet anyagi jogi fogalmának változásai a magyar szabályozásban (viták és tanulságok) / Tóth Mihály ; pp. 444-453. - Gondolatok a sértett beleegyezéséről, mint jogellenességet kizáró okról / Ujvári Ákos ; pp. 454-456. - Jogbölcselet és büntetőjog / Visegrády Antal, Monori Gábor ; pp. 457-472. - Az emberi méltóság kérdései a börtönfalakon belül / Vókó György ; pp. 473-480. - Does the Physician's Right to Refuseto Perform a Medical Procedure Have any Influence of the Physician's Criminal Responsibility? / Sabina Zgaga ; pp. 481-488. - Der ausgeschöpfte Ausschnitt der Differenzierung im Strafmass in der deutschen und chinesischen Strafzumessungspraxis bei schwerer Kriminalität im Vergleich / Shuhong Zhao ; pp. 489-511. - Geieza mež sudovogo rozgjadu u kriminal'nomu provadženni zaruyžnih krain / Marija Žik ; pp. 512-520.
Hozzáférés:Szabadon elérhető a PTE Digitália elektronikus könyvtárban
Megjegyzések:Bibliogr.: p. 521-522., egyes tanulmányok végén és a lábjegyzetekben
ETO jelzet:343 340.6
ISBN:978-963-642-717-7
Személynevek:Bodnár Imre (1947-1997)
Tárgyszavak:Emlékkönyv Büntetőjog Polgári jog ájkhiva-2017-BK
Egyéb nevek:Kőhalmi László (1970-) Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Internet cím:Teljes szöveg
Kölcsönzések száma:

0

LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
InternetPTE DigitáliaInternet elérhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E B 71Csak helyben használható00
Rekordok letöltése1