Összesen 1 találat.
#/oldal:
Részletezés:
Rendezés:

1.

Videók:
Cím:Tanulmányok Ádám Antal professor emeritus születésének 80. évfordulójára / Chronowski Nóra, Petrétei József ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar]
Sorozat:(Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata, 0324-5934 ; 145.)
Megjelenés:Pécs : Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, 2010
Fizikai jellemzők:559 p. ; 24 cm
Tartalom:1., A szolidaritás az alkotmányi értékek között / Chronowski Nóra - 2., A magyar parlamentáris köztársaság a rendszerváltást követő alkotmánymódosítások tükrében / Dezső Márta, Kukorelli István - 3., A minőségi jogalkotás hazai fejlesztési irányairól / Drinóczi Tímea - 4., A központi államigazgatási szervek alkotmányos szabályoásáról - de lege ferenda / Fábián Adrián - 5., A parlamentáris kormányzás hatásköri viszonyainak alkotmányossága az Alkotmánybíróság húszéves gyakorlatának tükrében / Holló András - 6., A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése / Ivancsics Imre - 7., Az európai alkotmányjogi gondolkodás két szembenálló paradigmája: Ausztria és Németország / Jakab András - 8., Az Alkotmánybíróság és a gyűlöletbeszéd / Kilényi Géza - 9., Gondolatok a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményéről / Kiss László - 10., Globális biztonsági kihívások és a szuverenitás átalakulása. Üzenet az alkotmányozónak / Kondorosi Ferenc - 11., Az élő alkotmány: az alkotmánybíráskodás kiszámíthatósága és változásai / Paczolay Péter - 12., Fejlesztő állam, fejlesztési koalíciók és regionalizmus / Pálné Kovács Ilona - 13., A "külügyi hatalom" kérdése az alkotmányban / Petrétei József - 14., Az idegenrendészet / Rózsás Eszter - 15., Az "izmusok" előtti magyar Alkotmány / Sári János - 16., Alkotmányozás - vallásszabadság - egyház / Schanda Balázs - 17., Petrétei József igazságügy-miniszter alkotmánytervezete / Somogyvári István - 18., Gondolatok a köztársasági elnök feladat- és hatásköreiről / Tilk Péter - 19., A magyar közigazgatás egyes alkotmányossági kérdései: de lege lata és de lege ferenda / Torma András - 20., Alkotmányozás és állampolgárság / Tóth Judit - 21., A magyar ombudsmani intézményrendszer továbbfejlesztéséről / Varga Zs. András - 22., Adósvédelem a 805/2004/EK rendelet szerinti végrehajtási eljárásban, különös tekintettel a román polgári eljárásjogra / Veress Emőd - 23., A hatalmi ágak elválasztása alkotmányos rendünkben / Wiener György - 24., A filozófia és az élettudományok határán - a bioetika paradigmájáról / Zeller Judit
Eredet:Ádám Antal ajándéka (ET 3789)
Gyűjtemény:Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény Könyvtára (ET 3789)
Megjegyzések:Bibliogr. a tanulmányok végén a jegyzetekben
Ádám Antal publikációinak jegyzéke: p. 513-554.
Tartalomjegyzék angol nyelven is
ETO jelzet:342(083)
ISBN:978 963 642 314 8
Személynevek:Ádám Antal (1930-) (jogász)
Tárgyszavak:egyetemi oktatók f.1.2.54
Tárgyszavak:Alkotmányjog, Constitutional law alkotmánymódosítás, constitutional amendment jogalkotás, regulation szuverenitás, Sovereignty vallásszabadság, Freedom of Religion állampolgárság, citizenship hatalmi ágak, branches of government Bioetika, Bioethics Országgyűlési biztos, Ombudsman Polgári eljárásjog, Civil procedure adósvédelem Románia Köztársasági elnök, President of the Republic Gyűlöletbeszéd Családjog, Family law bejegyzett élettársi kapcsolat Közigazgatási jog, Administrative law központi államigazgatási szervek, central administrative organs helyi önkormányzatok, local governments regionalizmus, regionalism idegenrendészet, Immigration Authorities Magyar alkotmánytörténet Alkotmánybíróság, Constitutional Court Tanulmánykötet
Egyéb nevek:Chronowski Nóra (1974-) Petrétei József (1958-) Dezső Márta (1950-) Kukorelli István (1952-) Drinóczi Tímea (1978-) Fábián Adrián Holló András Ivancsics Imre (1938-2018) Jakab András Kilényi Géza Kiss László Kondorosi Ferenc Paczolay Péter (1956-) Pálné Kovács Ilona Petrétei József (1958-) Rózsás Eszter Sári János (1938-) Schanda Balázs (1968-) Somogyvári István Tilk Péter Torma András Tóth Judit Varga Zs. András Veress Emőd Wiener György Zeller Judit Pécsi Tudományegyetem. Állam- és Jogtudományi Kar
Egyéb címek:Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata
LelőhelyTémaEgyéb tematikus jelzetJelzetÉvszámKötetStátuszElőjegyz.Mellékletek
PTE Egyetemi Levéltár34 JogtudományEL 464Csak helyben használható00
PTE TGYO (Szepesy u. 3.) M raktárET 3789Csak helyben használható00
Tudásközpont 1. em. Helytörténet 34 JogtudományPC 650/145Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E A 20Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E A 20Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E A 20Kölcsönözhető00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-E A 20Csak helyben használható00
Tudásközpont 3. em. szabadpolc34 Jogtudomány340-A P 50Csak helyben használható00
Rekordok letöltése1 

E-folyóiratok - E-könyvek